Do XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Nocnego św. Emeryka pozostało tylko:
1 1
8 8
godzin
3 3
8 8
minut
3 3
3 3
sekund

W dniach 20 – 21 maja 2006 r. Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach, przy współudziale Urzędu Gminy w Nowej Słupi, Misjonarzy Oblatów z Klasztoru na Świętym Krzyżu, Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, zorganizował w ramach obchodów Świętokrzyskiego Milenium VI. Ogólnopolski Rajd Nocny Świętego Emeryka. W tegorocznym rajdzie udział wzięło 7 drużyn reprezentujących głównie szkoły: SKKT PTTK Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Społeczne STO, I LO ze Starachowic, Szkolne Koło PTSM ze Sławkowa, po za tym drużyna Bractwa Militarnego oraz zaproszeni goście i organizatorzy. W sumie w rajdzie wzięło udział 96 osób.

Uczestnicy dokonali nocnego przejścia trasami pieszymi (ze Świętej Katarzyny i Kałkowa),na Święty Krzyż, gdzie w niedzielę o 4.00 rano nastąpiła wspólna modlitwa w klasztorze Misjonarzy Oblatów, a następnie błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.Po czym nastąpiło zejście Drogą Królewską na teren zlotu do Nowej Słupi. Zlot mimo zmęczenia uczestników był wielce udany. Kierował nim Krzysztof Majcher wraz z paniami Agnieszką Kuśnierz i Marzeną Koselą z Urzędu Gminy w Nowej Słupi. Ognisko, gorący posiłek i niezwykle atrakcyjne nagrody były dobrym ukoronowaniem męczącej, nocnej wędrówki. Mając 25 kilometrów "w nogach" uczestnicy rajdu zdobyli się jeszcze na udział w quizie o Górach Świętokrzyskich oraz sygnowali własnymi podpisami dokument powołujący do życia tzw. "Bractwo Świętego Emeryka". Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs o statuetkę Świętego Emeryka, którą Kapituła Rajdu przyznała jako główną nagrodę Arturowi Adamczykowi z I LO w Starachowicach. Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach wraz z Urzędem Gminy w Nowej Słupi przygotował materiały promujące sieć szlaków turystycznych Regionu, a szczególnie szlaków przebiegających przez Święty Krzyż. Szczególne znaczenie miała promocja klasztoru na Świętym Krzyżu i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Założenia organizacyjne rajdu zostały zrealizowane w całości. Stanowią one, że efektem rajdu ma być praktyczna popularyzacja walorów turystycznych i historii regionu świętokrzyskiego w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem. Pomimo trudnego terenu oraz ciemności wszyscy Rajdowicze wykazali się doskonałą orientacją w terenie, a niektórzy również dobrą znajomością legend i historii regionu podczas konkursów w czasie zlotu. Wprawdzie niektórzy Rajdowicze mogli uważać, że tegoroczny wypoczynek okazał się być aż nadto aktywny. Można jednak pocieszać się faktem, że w takich wypadkach istnieje dodatkowo możliwość biernego wypoczynku po rajdzie w domowych pieleszach. Regułą jest bowiem, że Rajd św. Emeryka jest organizowany zawsze w nocy z soboty na niedzielę.

Zobacz galerię VI Rajdu Św. Emeryka - Święty Krzyż 2006

Oferta rajdu była przeznaczona dla wszystkich miłośników nocnego wędrowania, zarówno ze szkół oraz organizacji i stowarzyszeń zajmujących się turystyką, jak i turystów indywidualnych. Mimo ogromnego zaangażowania sił i środków, frekwencja w tegorocznym rajdzie była mniejsza niż w latach ubiegłych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. załamanie pogody, jakie nastąpiło w pierwszej połowie maja, co skutecznie mogło odstraszyć od udziału w rajdzie uczniów szkół, którzy stanowią od lat główną grupę uczestników rajdu. Już w marcu b.r. nastąpiło zorganizowanie biura imprezy w Gimnazjum nr 1. Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach sukcesywnie przygotowywał poszczególne zadania. Opracowane zostały trasy rajdu, projekt regulaminu oraz projekt znaczka rajdowego. Po ich zatwierdzeniu nastąpił druk i kolportaż ulotek informacyjnych, zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną.

Informacje o rajdzie zostały umieszczone na wielu stronach internetowych, m.in.: Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach, Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Urzędu Gminy w Nowej Słupi. Drukowały je także gazety regionalne i lokalne. Przeprowadzenie imprezy nastąpiło zgodnie z planem 20/21 maja 2006 roku. Niewymierną korzyścią jest kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki, krajoznawstwa, topografii, a także ochrony przyrodywśród młodzieży szkolnej.

Cele VI Rajdu Nocnego Świętego Emeryka zostały zrealizowane. Były to m.in.:

  • uczczenie 1000-lecia istnienia klasztoru na Świętym Krzyżu,
  • poznanie szlaków turystycznych w okolicy Nowej Słupi i walorów krajoznawczych Regionu Świętokrzyskiego,
  • promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej i ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem